Friday, 25/5/2018 | 8:17 UTC+0

Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định

Không gian mà con người sinh sống trên trái đất chủ yếu gồm ba phần cơ bản: Đất, biển, trời. Lãnh thổ của quốc gia trên đất liền, bao gồm đất liền, đảo, sông, suối, hồ nội địa, vùng trời phía trên và lòng đất bên dưới nằm trong phạm vi các đường biên giới quốc gia xác định qua thực tế quản lý hay điều ước quốc tế. Đường biên giới trên đất liền của các quốc gia về cơ bản được coi là bền vững và bất khả xâm phạm, mặc dù trên thực tế vẫn đang diễn ra các loại tranh chấp và có sự biến động đường biên giới giữa nhiều quốc gia ở một số khu vực trên phạm vi toàn thế giới.
Giới hạn về độ cao của vùng trời thuộc lãnh thổ quốc gia cũng như độ sâu của lòng đất bên dưới tuy không được xác định rõ ràng, chính xác là bao nhiêu cây số nhưng với khả năng kỹ thuật của nhân loại hiện nay, mỗi quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện chủ quyền của mình trong những phạm vi nhất định tới giới hạn tối đa là vành đai khí quyển nằm dưới quỹ đạo địa tĩnh và tới độ sâu cho phép thuộc bề dày của vỏ trái đất ở bên dưới phần lãnh thổ của mình.

Riêng đối với vùng biển, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều sự thay đổi về chất đối với phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển hay còn gọi là quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc quốc gia ven biển, vùng biển thuộc về đại dương cũng như phần đáy và lòng đất dưới đáy đại dương không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, biển vẫn còn tồn tại bởi sự điều chỉnh của một nguyên tắc cơ bản của Luật Biển quốc tế đó là mỗi quốc gia ven biển đều phải thừa nhận, có bờ biển mới có biển.

Title: Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định : Luận án TS Luật học: 50501
Output file
Authors: PGS TS. Nguyễn Đăng Dung
PGS TS. Nguyễn Bá Diến
Lê, Quý Quỳnh
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 189 tr.
Electronic Resources
Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50061
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *